Fagbrev

Med et fagbrev får du lønn under utdanning, praktisk rettet arbeid, solid utdanning, spisskompetanse, verdifull arbeidserfaring fra relevant arbeidssted og ofte en mulighet for jobb etter endt løp.

Utover et tradisjonelt løp som lærling, er det også mulig å få et fagbrev som praksiskandidat uansett teoribakgrunn. Fagopplæring Sør er din trygge og kompetente samarbeidspartner fra start til slutt.

* Søknadsfristene som er oppgitt under gjelder for å bli formidlet ut til alle aktuelle lærebedrifter og opplæringskontor, men det er mulig å selv søke den enkelte lærebedrift og opplæringskontor gjennom hele året. Fagopplæring Sør oppfordrer også hver enkelt til å samtidig søke via Vigo

Se film her om hvordan det er å være lærling.

Bli en lærling, bli en ressurs!

Illustrasjon av lærling innen barne- og ungdomsarbeiderfaget som jobber med barn.

Illustrasjon av lærling som jobber i en mekanisk produksjon.


LÆRLING

 • Flest mulig relevante fag fra videregående ønskes
 • Manglende fag kan gjennomføres i læretiden
 • Opplæring og praksis etter læreplan i bedrift
 • Jobber i godkjent lærebedrift
 • Kontinuerlig oppfølging og vurdering
 • Søknadsfrist 1. mars gjennom Vigo*
 • TAF – Fagbrev og studiekompetanse i ett løp
Puslebrikker som illustrerer samarbeid fra lærling, arbeidsgiver og opplæringskontor.


LÆREKANDITAT

 • Tilpasset opplæring frem mot en kompetanseprøve
 • Opplæringen kan tilpasses etter deler av læreplanen
 • Jobber i godkjent lærebedrift
 • Kontinuerlig oppfølging og vurdering
 • Mulig å ta fagprøve som praksiskandidat senere
 • Søknadsfrist 1. februar gjennom Vigo*
Illustrasjon av avtale som inngås mellom lærling og arbeidsgiver.


PRAKSISKANDIDAT

 • Kan tilpasse opplæring frem mot et fagbrev
 • Eksamen må avlegges før fagprøven
 • Eksamen kan tas to ganger årlig, les mer her
 • Må ha 25 % lengre relevant praksis (vanligvis 5 år)
 • Realkompetansen må vurderes/godkjennes
 • Fritatt kravet om bestått fellesfag

Nyttig informasjon

utdanning.no

vaf.no – fagopplæring

vaf.no – Vgs i Vest-Agder

vigo.no – påmelding

vilbli.no

utdanning.no – Y-veien