Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en selvfinansierende intern kompetanseheving for ansatte i godkjente lærebedrifter. Voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, er aktuelle kandidater.

Fagopplæring Sør gir den enkelte tilpasset veiledning og opplæring for deretter å kunne gå opp til fagprøven. Ordningen stiller samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater.

For å kunne bruke ordningen trengs ett års praksis i bedriften, kontakt oss på e-post og inngå en lærekontrakt som finansierer veiledning og opplæring for å kunne ta fagprøven. Det er fritak fra fellesfagene når man tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter, som hører med til arbeidsoppgavene som skal gjøres.

Fagopplæring Sør gjennomfører nødvendige kurs innenfor flere fagområder, kontakt oss på e-post eller på tlf 416 12 565 for mer informasjon. Kursutgifter blir dekket av læretilskudd som voksenlærling.

Nyttige linker:

Vest-Agder Fylkeskommune

utdanning.no

regjeringen.no

En gruppe mennesker som er samlet til kurs tilknyttet å ta "Fagbrev på jobb".