Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en selvfinansierende intern kompetanseheving for ansatte i godkjente lærebedrifter. Voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, er aktuelle kandidater.

Fagopplæring Sør gir den enkelte tilpasset veiledning og opplæring for deretter å kunne gå opp til fagprøven. Ordningen stiller samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater.

For å kunne bruke ordningen trengs ett års praksis i bedriften, kontakt oss og inngå en lærekontrakt som finansierer veiledning og opplæring for å kunne ta fagprøven. Det er fritak fra fellesfagene når man tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter, som hører med til arbeidsoppgavene som skal gjøres.

Fagopplæring Sør gjennomfører nødvendige kurs innenfor flere fagområder, ta kontakt med oss på mail eller på tlf 416 12 565 for mer informasjon. Kursutgifter blir dekket av læretilskudd som voksenlærling.

Nyttige linker:

Vest-Agder Fylkeskommune

utdanning.no

regjeringen.no

En gruppe mennesker som er samlet til kurs tilknyttet å ta "Fagbrev på jobb".