Bli lærebedrift

I dag kan bedriftene selv velge hvilket opplæringskontor som skal være samarbeidspartner og bindeledd mot lærlingen. Fordelen med Fagopplæring Sør er at hos oss kan din bedrift få koordinert fag på tvers av bransjer! Vi samarbeider med lærebedriften om å ivareta fag, rekruttering og formidling av fremtidens kompetanse.

Som et tverrfaglig opplæringskontor er Fagopplæring Sør en totalleverandør for sine medlemsbedrifter. Vi er også kjent for å svare raskt, alltid stille opp og være tilgjengelig gjennom hele prosessen – både overfor medlemsbedrift og lærling.

Se film her om hvordan det er å ha lærling.

Bli en lærebedrift, det er enklere enn du tror!

Nyhet! Fagbrev på jobb
Sørg for intern kompetanseheving for ansatte når bedriften er en godkjent lærebedrift. Fagopplæring Sør bistår, og det er selvfinansierende – gå videre til Fagbrev på jobb

Illustrasjon av lærling og arbeidsgiver i aksjon for å illustrere behovet for å være en lærebedrift.
93 %

av våre lærlinger gjennomfører læreløpet.

58 %

av våre lærlinger får «bestått meget».

100 %

Fagopplæring Sør er tilstede i alle møter og fora som medlemsbedrifter ønsker oss med på.

Puslebrikker og menneskehender som illustrerer samspill og muligheter.


BRANSJER ETTER ØNSKE

Som et tverrfaglig opplæringskontor tar vi inn
fagretninger etter ønske og behov fra næringslivet.
Bedriften får gjerne sin egen kontaktperson.

I dag har vi fagretninger innenfor bygg, elektro,
industri, helse, oppvekst, service, samferdsel,
kunst og håndverk.

Illustrasjonsbilde av mennesker som har hendene oppå hverandre for å feire.


VI TILBYR DIN BEDRIFT

  • Tilskudd i opplæringsperioden
  • Tilpasset opplæring etter bedriftens rammer og behov
  • God og tett service hele veien og godt tilgjengelig
  • Eventuell tilrettelegging av deler av læreløp
  • Kvalitetsstempel og et godt omdømme
Flere hender lagt oppå hverandre som illustrerer bedriftens forpliktelser ovenfor lærlingen.


BEDRIFTENS FORPLIKTELSER

  • Faglig leder med min. 6 års erfaring/utdannelse
  • Arbeidskontrakt som dekker læretiden
  • Arbeidsgiveransvar, lønn og forsikring
  • Følger fagplan og gir lærlingen spisskompetanse
  • Ingen forpliktelser etter endt læretid/avlagt prøve