Bli lærebedrift

Fagbrev etter ønske
Som et tverrfaglig opplæringskontor tar vi inn fag etter ønske fra bedrift. Dette gir din bedrift muligheten til å forholde deg til ett opplæringskontor på tvers av flere fagområder i stedet for ett for hvert fagområde.

Se film her om hvordan det er å ha lærling

Bli en lærebedrift, det er enklere enn du tror!


Fagbrev på jobb

Sørg for intern kompetanseheving for ansatte når bedriften er en godkjent lærebedrift. Fagopplæring Sør bistår, og det er selvfinansierende – gå videre til Fagbrev på jobb

Illustrasjon av lærling og arbeidsgiver i aksjon for å illustrere behovet for å være en lærebedrift.
93 %

av våre lærlinger gjennomfører læreløpet.

58 %

av våre lærlinger får «bestått meget».

100 %

Fagopplæring Sør er tilstede i alle møter og fora som medlemsbedrifter ønsker oss med på.

Puslebrikker og menneskehender som illustrerer samspill og muligheter.


FLERE BRANSJER OG UTDANNINGSVEIER

Som et tverrfaglig opplæringskontor tar vi inn
fagretninger etter ønske og behov fra næringslivet.
Bedriften får gjerne sin egen kontaktperson.

Våre viktigste fagområder og bransjer er industri/
mekaniske fag, handel/IKT samt oppvekst/skole
og barnehager.

Illustrasjonsbilde av mennesker som har hendene oppå hverandre for å feire.


VI TILBYR DIN BEDRIFT

  • Tilskudd i opplæringsperioden
  • Tilpasset opplæring etter bedriftens rammer og behov
  • God og tett service hele veien og godt tilgjengelig
  • Eventuell tilrettelegging av deler av læreløp
  • Kvalitetsstempel og et godt omdømme

Flere hender lagt oppå hverandre som illustrerer bedriftens forpliktelser ovenfor lærlingen.


BEDRIFTENS FORPLIKTELSER

  • Faglig leder med min. 6 års erfaring/utdannelse
  • Arbeidskontrakt som dekker læretiden
  • Arbeidsgiveransvar, lønn og forsikring
  • Følger fagplan og gir lærlingen spisskompetanse
  • Ingen forpliktelser etter endt læretid/avlagt prøve